Blogs

Bloggen kent vele voordelen. Het kan bijvoorbeeld meer bezoek op je website genereren, het is goed voor je SEO en je kunt expertise en inspiratie delen met je doelgroep. Blogs kun je makkelijk delen op je social media kanalen. 

Richtlijnen voor het schrijven van een goede blog:

  • Bepaal voor wie je de blog schrijft
  • Behandel een onderwerp waar je zelf voldoende expertise over hebt
  • Zorg voor een duidelijke structuur
  • Zorg voor een fijn leesbare tekst, denk de lengte van een zin, afbrekingen of de lengte van alinea’s
  • Maak gebruik van tussenkopjes
  • Gebruik bronnen en praktijkvoorbeelden
  • Gebruik links naar andere blogs of websites
  • Gebruik relevante key-words
  • Gebruik afbeeldingen of foto’s
  • Gebruik call-to-actions