BlueTools social media strategie en inspiratie

We leven in een tijd waarin we 24 uur per dag met elkaar verbonden kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk om als bedrijf met steeds kortere lijnen in contact te komen met de klant en andersom. Social media heeft hier een grote bijdrage in. Met BlueTools willen we je de tools bieden om op een effectieve en laagdrempelige manier een social media plan op te zetten die direct implementeerbaar is. We leggen een strategie uit met behulp van strategiekaarten. Zo maken we het meteen visueel én leuk!

Stap 1 – Situatie analyseren
In deze stap analyseren we de huidige situatie met betrekking tot social media. Als voorwerk doen wij onderzoek naar de huidige online prestaties en de online doelgroep van je bedrijf. In de sessie bespreken we vervolgens de missie, visie en kernwaarden van je bedrijf en bepalen we de doelgroep.

Stap 2 – Doelen stellen
Samen stellen we de doelen vast die je wilt bereiken met het inzetten van social media. Deze doelen maken we specifiek, zodat de doelen meetbaar zijn en we ze kunnen evalueren.

Stap 3 – Strategie definiëren
Aan de hand van de resultaten van stap 1 en stap 2 maken we een goede en laagdrempelige strategie die makkelijk geïmplementeerd kan worden in je bedrijf. We stellen vast welke platformen je bedrijf gaat gebruiken en op welke dagen je gaat posten.

Stap 4 – Tactieken definiëren
In deze stap definiëren we de tactieken die je gaat gebruiken om de strategie te laten werken. We leggen het principe van de contentkalender uit, stellen het type content vast en bepalen hoe de boodschap naar buiten wordt gebracht. Denk bijvoorbeeld aan themadagen of het taalgebruik.

Stap 5 – Actie
Nu is het tijd om het plan uit te gaan voeren. Je ontvangt de strategie uitgewerkt in een beknopt document. Aan de hand van de strategie implementeer je het plan in het bedrijf en ga je zelf aan de slag met social media. Na de sessie krijg je het social media strategie koffertje mee. De inspiratiekaarten in het koffertje helpen bij het bedenken van gevarieerde en relevante content. Ook kun je informatie over social media, doelgroepen en inspiratiekaarten en een contentkalender vinden op onze online kennisbank.

Stap 6 – Evaluatie
Na een vastgestelde periode is het tijd om te evalueren! Hoe is het gegaan? Zijn je doelen behaald? Wat kan er nog worden verbeterd? We maken samen een plan voor de nieuwe periode.

Download de brochure met pakketten en prijzen